Jdi na obsah Jdi na menu

Dopis, vložený 6.5.22 do poštovních schránek

V úvodu mého dopisu se předem omlouvám za formu, jakou si jako člen družstva dovoluji kontaktovat ostatní členy družstva tímto delším dopisem, navíc psaným drobným písmem v důsledku snahy vtěsnat na jeden list co nejvíce informací. Text tohoto dopisu je však k dispozici i na internetu na www.podebradova61a.estranky.cz .  Nemám však jinou možnost, jak ostatní členy družstva předem blíže seznámit s otázkou doplnění Stanov, které si máme na návrh předsednictva družstva odhlasovat na členské schůzi dne 12.5.2022. Některým z vás je asi známo, že v současné době vedu s družstvem, resp. se správcovskou firmou, která pro družstvo vyúčtování služeb zpracovává, již druhý rok soudní spor o 22.700Kč z vyúčtování služeb za rok 2018, ke kterému jsem byl nucen přistoupit poté, co mi na členské schůzi, konané dne 23.9.2020, bylo odebráno slovo, když jsem se chtěl ing. Filipové dotázat, kdo vlastně právně odpovídá za vady vyúčtování, které jsem písemně vytknul, ale přes 2 opakované urgence neobdržel žádnou odpověď. Vše jsem byl nucen řešit soudní žalobou, která se dosud projednává, další soudní stání je 30.5.2022. První výsledky této žaloby jste již možná zaznamenali – ve vyúčtování zmizela nepravdivá informace,  že reklamace máme podávat k firmě Fillreal, která mimochodem není naší správcovskou firmou už od roku 2018, přestože se v letech 2018-2021 takto prezentovala na všech vyúčtováních,jak se sami můžete přesvědčit ve vašich vyúčtováních. Dále z vyúčtování zmizela další nepravdivá informace, tj. že vyúčtování může člen družstva reklamovat na adrese Fillreal a to až do 31.května. Reklamaci totiž musíte podat na družstvo a hlavně ne do 31.5., ale jen do 30ti dnů od převzetí vyúčtování, tj. v letošním roce pouze už do 20., resp. 21.dubna. V novém, díky (správným) zásahům představenstva podstatně lepším, vyúčtování, se objevily i další zákonem vyžadované informace, např. o plochách jednotlivých místností apod.
Ale nyní k tomu, proč vám píšu tento poměrně dlouhý dopis. Jde o to, že jsme všichni dne 28.4.2022 obdrželi do schránek návrh změny Stanov, kde představenstvo navrhuje doplnit Stanovy o čl.35, bod 13 o snížení zákonné pokuty z 50Kč na pouhých 10Kč,aniž by byly členům družstva blíže vysvětleny důvody,nebo to,o jakou pokutu jde.
Při zběžném čtení to může vypadat jako výhodná úprava Stanov, protože pokut se obává každý a je rád, když jsou co nejnižší. Jenže v tomto případě je situace zcela opačná,  jedná se totiž především o pokutu, na kterou má nárok každý člen družstva od poskytovatele služeb, pokud neobdrží řádné vyúčtování, případně má toto vyúčtování vady, nebo když mu není poskytovatelem umožněno nahlížení do podkladů k vyúčtování.
Dle § 13 odst.2 zákona č. 67/2013 Sb. se totiž jedná o pokutu za nesplnění poskytovatele služeb povinnosti, která je stanovena zákonem, tj. zejména nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s vypořádáním námitek.
Z uvedeného tedy vyplývá, že jde o pokutu, kterou má poskytovatel služeb hradit svým členům za to, když neplní zákonem stanovené povinnosti.  Pro úplnost dodávám, že tuto pokutu může naopak hradit i ten člen družstva, který nenahlásil řádně počet osob, od kterého se odvíjí poplatky za některé služby. I v tomto případě však rozhodně není v zájmu členů družstva (zejména těch slušných a to jsou snad všichni), aby došlo ke snížení pokuty pro ty, kteří by se chtěli na úkor ostatních vyhýbat zákonné povinnosti hlásit správně osoby, které se v jimi užívaných bytech zdržují déle než 3 měsíce – pokud se tak náhodou děje, tak slušní nájemníci na takovéto neslušné členy družstva doplácejí formou zvýšených plateb za služby a nevidím jediný důvod, proč by mělo dojít ke snížení případného postihu za takovéto jednání. V minulosti se téma nenahlášených osob projednávalo i na členské schůzi, takže nyní moc nechápu, proč se teď představenstvo dobrovolně vzdává účinného postihu proti těmto osobám pětinásobným snížením pokuty.
I když v domě nebydlím, snažím se pro něj dělat co můžu, např. jsem v dubnu 2022 na policii po jednání na představenstvu vypovídal o zhoršené bezpečnostní situaci a i když to tak na první pohled možná nevypadá, aktuálně probíhající soudní spor ohledně vad vyúčtování také považuji za službu družstvu, kdy náklady v případě mého úspěchu bude hradit správcovská firma. Družstvo i členové ode mne naopak získají zdarma  znalecký posudek, který vady vyúčtování již  potvrdil (dosud mne tento posudek a náklady soudu přišly cca na 30tis.)

Protože ne každý má čas studovat dopodrobna všechny zákony, dovolil jsem si napsat tento dopis s apelem na členy družstva, aby navrhovanou změnu Stanov neschválili. O tomto dopise jsem představenstvo s předstihem informoval. Současně upozorňuji ty členy družstva, kteří dali plnou moc k hlasování, že jejich hlas nemusí být uznán, pokud se zmocněnec dostane do střetu zájmů tím, že bude chtít hlasovat jinak, než zmocnitelé, kteří mu udělili plnou moc. Pokud budete chtít, jsem ochoten zastupovat na základě plné moci (mohu zaslat e-mailem) ty, kteří chtějí hlasovat proti změně stanov,  případně alespoň již udělenou plnou moc odvolat. I tak lze bohužel očekávat, že členové družstva, přítomni na schůzi, mohou být lehce přehlasováni zmocněnci. K otázce případné úpravy výše pokuty doporučuji vrátit se na příští schůzi, kdy již budou známy výsledky probíhajícího soudního řízení i kvalita vyúčtování.

K případné argumentaci, že v případě neschválení změny Stanov se družstvo vystavuje riziku vysokých pokut, si dovoluji odkázat na zápis z minulé členské schůze ze dne 8.9.2021, kde je uvedeno, že firma Fillreal bude plně hradit veškeré náklady, spojené se soudem ohledně této pokuty (kdy jsem si já v zájmu šetření nákladů obou stran právníka na rozdíl od protistrany zpočátku nevzal). I v případě, že povinnost úhrady pokuty vznikne, bude ji v konečném důsledku hradit správcovská firma a ne družstvo, což je správné, poněvadž tuto firmu platíme všichni členové za to, aby svou práci, tj. vyhotovování vyúčtování služeb, dělala řádně. Až v průběhu soudního řízení však vyšlo najevo, že touto firmou není firma již od roku 2018 Fillreal s.r.o. , (přestože to bylo členům družstva tvrzeno ve všech vyúčtováních i na členských schůzích až do letošního roku, kdy konečně došlo k nápravě této chyby vyúčtování). Přitom jsem se to (marně) pokusil řešit již na schůzi v r. 2020, kdy jsem družstvo následně upozornil i na další chyby vyúčtování – např. nepravdivé tvrzení o lhůtě pro podání reklamace do 31.5., přestože tato lhůta je ze zákona 30 dnů od doručení vyúčtování, tj. např. v letošním roce pouze do 20.4.22. Kvůli této firmou Fillreal mylně zaslané informace jsem zatím v prvním stání nebyl u soudu úspěšný, přestože jsem námitky proti vyúčtování podal dne 27.4.2018, tedy dle poučení ve vyúčtování včas.
 V závěru mi dovolte uvést, že si velmi vážím práce všech členů představenstva, já bych to rozhodně dělat nechtěl , proto budu v bodě o zvýšení odměn členům statutárních orgánů hlasovat pro. V případě změny stanov se však se opravdu domnívám, že odsouhlasením navrhované změny bychom pouze nahráli správcovské firmě, které by se pětinásobně snížily zákonné postihy za jejich případně chybně odváděnou práci. Pouze pro úplnost dodávám, že v minulosti činila tato zákonná pokuta dokonce 100Kč denně, následně byla snížena na 50Kč denně, takže nevidím žádný důvod pro její další snižování.

V tomto dopise jsem se pokusil objasnit důvody, proč by změna stanov přijata být neměla,resp. proč by o tomto bodě vůbec nemělo být na členské schůzi s nutností zbytečné úhrady za notáře jednáno, resp. jednání by mělo  být odloženo až na dobu, kdy bude zřejmé, zda vyúčtování mají vady nebo ne, případně na dobu,  kdy se případně budou projednávat jiné změny stanov, poněvadž považuji za nehospodárné platit notáře na několika členských schůzích za sebou (naposledy v loňském roce, kdy také byly měněny stanovy). Budu velmi rád, když ten, kdo tuto změnu navrhl,  v diskuzi před hlasováním členům naopak objasní důvody tohoto návrhu, případně uvedený bod stáhne z programu, poněvadž jde o návrh, směřující proti zájmům členů družstva ve prospěch správcovské firmy.
Nejsme to totiž my, tj. členové družstva, ale naopak poskytovatel služeb, který je za zákona povinen hradit příjemcům služeb (tedy nám) pokutu 50Kč denně za celou řadu jeho případných pochybení, tj. např. za pozdní zaslání, případně nezaslání vyúčtování služeb, dále za opožděné vyřízení, případně nevyřízení našich námitek proti tomuto vyúčtování, obstrukce při nahlížení do  podkladů k vyúčtování  nebo další chyby ve vyúčtování. Nevidím jediný důvod pro to, abychom si dobrovolně odhlasovali snížení této pokuty na pouhou pětinu. Více viz např. https://www.mesec.cz/clanky/nedostali-jste-vcas-vyuctovani-sluzeb-pro-byt-museji-vam-zaplatit-pokutu/     

Ing. Hanák, kontaktovat mne můžete e-mailem namobil@volny.cz nebo telefonicky 724 138 634
další info i možnost přihlásit se k pravidelnému zasílání zpráv na nově založených stránkách www.podebradova61a.estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář